TOKİ Başkanı Bulut’un “İstanbul’da yeni konut alanları açılmalı” açıklamasına İPA Başkanı Emrah’tan tepki: Kanal İstanbul’un konut projesini olduğunu duymuş olduk

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Resul Emrah, TOKİ Başkanı Ömer Bulut’un İstanbul’da bazı yeni konut alanları açılması gerektiğine ilişkin açıklamalarına yönelik “Kanal İstanbul aslında hep söylediğimiz gibi İstanbul’un gündeminde olmayan, merkezi idarenin bir konut projesi olduğunu en üst mertebede bir yöneticisinden duymuş olduk” dedi.

TOKİ Başkanı Bulut’un, İstanbul’da bazı yeni konut alanları açılması gerektiğine ilişkin açıklamalarına ilişkin olarak İPA Başkanı Resul Emrah bazı bilgiler verdi. Emrah, TOKİ Başkanı Bulut’un İstanbul’da açılması gereken yeni konut alanları ile ilgili olarak işaret ettiği yerlerin Kanal İstanbul güzergahında olduğunu ve Kanal İstanbul’u referans gösterdiğini vurguladı.

Anka’nın aktardığına göre İPA Başkanı Resul Emrah şunları söyledi:

“Bir konut projesi olduğunu en üst mertebede bir yöneticisinden duymuş olduk”

TOKİ Başkanı bundan birkaç gün önce ‘İstanbul’da yeni arsalar üretmemiz gerekiyor yeni araziler üretmemiz gerekiyor. İstanbul’un gelişmesi için yeni konut bölgelerine ihtiyacımız var. Çatalca’ya doğru İstanbul kuzeye doğru ve Batı’ya doğru genişleyecek. Bunun için yeni planlı alanlar üretmemiz gerekiyor’ diye bir açıklaması oldu ve bunu da bunu da yaparken aslında Kanal İstanbul’a biraz referans vererek yaptı. Yani burada Kanal İstanbul güzergahı üzerinde konut bölgeleri açmamız lazım, arsalaşmamız yeni konut bölgeleri üretmemiz lazım diye aslında Kanal İstanbul’un bir konut projesi olduğunu, bir beton projesi olduğuna ilişkin iradeyi bir yönetici olarak koymuş oluyor. Dolayısıyla Kanal İstanbul aslında hep söylediğimiz gibi İstanbul’un gündeminde olmayan, merkezi idarenin bir konut projesi olduğunu en üst mertebede bir yöneticisinden duymuş olduk.

“Deprem yasaları araçsallaştırarak yapılan rantın değeri 85 milyar dolar”

Sadece bundan yine birkaç gün önce 23 Aralık’ta yapılan bir açıklamada İstanbul’un kentsel dönüşüm yol haritasını Sayın Bakan’ın ve Cumhurbaşkanı’nın açıkladığı bir perspektifte bazı rakamlar duyduk. Orada hangi rakamlar duyduk? Rezerv yapı alanlarında İstanbul’da önümüzdeki beş yıl 400 bin konut gibi rakam söylendi. Bakın TOKİ’nin sadece TOKİ’nin İstanbul’da 20 yıllık karnesini söylüyorum. 98 bin küsur konut, bunun 60 küsur binini yapmış bitirmiş 30 küsur bini devam ediyor. 20 yıllık karnesi 100 bin konuttur. Ama buradan hareketle bir de şuna geleceğim. 6306 (sayılı kanun) kullanılarak yani depremle mücadele için yaratılmış yasalar, çıkarılmış yasalar, araçsallaştırılarak İstanbul’da depremle ilgili ilan edilen riskli alan rezerv yapı alanları üzerinden çok ciddi rantlar elde edildi.

İstanbullunun hakkı, İstanbullunun rantı İstanbulluyu değil, sadece seçilmiş bir avuç Ekrem Başkanımızın dediği gibi gerçekten bir avuç sermaye teslim edildi. Bugün İstanbul’da makro büyük projeleri incelediğimizde imar artışlarıyla, askeri alanların imara açılmasıyla, kamu alanlarının imara açılmasıyla, yeşil alanların, deprem, toplanma alanlarının, sağlık alanlarının, donatı alanların imara açılmasıyla ve çoğu da yine deprem yasaları araçsallaştırarak yapılan rantın değeri 85 milyar dolar.

“İstanbul’un gerçek riskli haritasıyla uyuşmayan bir tablo”

85 milyar dolardan bahsediyoruz. 85 milyar dolar İstanbul’da bütün yapı stoku kötü olan, depremde yıkılması muhtemel olan tüm yapıları yıkıp yeniden yapabileceğimiz bir kaynak demek. İstanbul’un deprem sorunuyla ilgili bütün sorunlarını çözebilecek bir kaynak demek. Dolayısıyla İstanbul’un bu konuyla ilgili merkezi hükümeti tarafından yürütülen film karnesi kötü. İstanbul’da 6306 Yasası kullanarak liste alan ilan edilen alanlara baktığımızda gerçekten zemin açısından yapı açısından, yapı stoğu açısından aslında İstanbul’un gerçek riskli haritasıyla uyuşmayan bir tablo görüyoruz ortada.

“Su krizi ile mücadele ederken Kanal İstanbul projesi yapılırsa devlet eliyle bir baraj yok edilecek”

Şimdi buradan yola çıkarak Kanal İstanbul’un bir beton projesi olduğunu, TOKİ Başkanı’nın biraz önce bahsettiğim açıklamaları aslında çok net bir şekilde anlamış olduk. İstanbullunun bunun farkına varması gerekiyor. İstanbul’un gerçek gündemleri var. İstanbul’un deprem gündemi var. İstanbul’un su krizi var. İstanbul iklim krizi var. Bakın İstanbul’un gıda krizi var. Kanal İstanbul güzergahı içerisindeki tarım arazilerini verimli kullanırsak gerçekten tarım alanı olarak verimli kullanabilirsek çarpan etkisi ile 30 istihdam sağlayabilecek bir yetkiye sahip. Kanal İstanbul projesi dünyada bildiğimiz kadarıyla dünyada bir ilk. Devlet eliyle bir baraj yok ediliyor Kanal İstanbul projesi yapılırsa. Yani bizim bu kadar su kriziyle, iklim kriziyle mücadele ettiğimiz bir yerde böyle bir projeyi bir arsa yaratmak, bir konut yaratmak ve bir beton üzerinden savunmanın siyasi olarak bize getireceklerini İstanbul’a getireceklerini görüyoruz. Çoklu kriz yaşıyor bu şehir. Gerçekten çoklu kriz yaşıyor. Çoklu kriz yaşadığımız bir ortamda biz konuyu sadece bir beton sadece bir metrekare sadece bir arsa özelinde konuşamayız.

“Şişli’nin Kanal İstanbul’u”

Belediye binamızın hemen önünde, önündeki araziden bahsediyorum. Belediye binamızın hemen arkasının da yine bakanlık eliyle daha önce özel proje alanı ilan edilmiş inşaatı devam eden bir iş var. Hemen önünde de yine rezerv yapı alanı ilan edildi. Bakın rezerv yapı alanı 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası’nın uygulama araçlarından biridir. Yani bu nedir? O bölgede kentsel dönüşümle ilgili, yapı stoğunun dönüşümüyle ilgili, yapı stokunun daha iyileşmesi için depreme, o kentin daha dirençli hale dönüşmesi için olması için yapılan uygulamalardır. Fakat ne için olduğunu bilmiyoruz. Rezerv yapı alanı ilan edildi bir plan yapılacak. Bildiğimiz, duyduğumuz, işittiğimiz çok yüksek katlı 260 bin 270 bin metrekareli bir büyük bir projenin rezidans, AVM vesaire karma projenin geldiği… Bu böyle olmaz. Yani bu kadar yetki karmaşası ile bu kadar sadece o alanı aldık eline onun rantını üç beş müteahhite aktaralım bu böyle yaklaşılamaz artık. Bu konu bitti yani İstanbul bu konuda nefesini tüketti işin açıkçası. Dolayısıyla o proje belediyemizin arkasında devam eden 650 bin metrekarelik diğer proje. Bakın bunların ikisinin toplamı bir milyon metrekare yapıyor. Bir milyon metrekare sadece şöyle bir örnek vereyim. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x